Teser

I et forsøk på utdypende debatt om lokale gruppers form og innhold ble 27 Teser oppspikret i
online.drammensnett. Selv om Tesene er sterkt uofficielle og til dels har reist opprivende motforestillinger finnes de

Path: sn.no!not-for-mail
From: reidar@online.no (Reidar Pettersen)
Newsgroups: online.drammensnett
Subject: Re: Teori for lokale grupper...
Date: Thu, 16 Oct 1997 22:17:20 GMT
Organization: private
Lines: 108
Message-ID: <34499229.15339406@news.sol.no>
References: <34380b1d.11505984@news.sol.no> <34588b99.199776683@news.sol.no>
NNTP-Posting-Host: ti11a02-0019.dialup.online.no
....Jeg gir meg ikke på temaet: Enhetsteori for Vår lokale Gruppe.
Inspirert av udmerkede, men ulokale (sic) innspill, og i håp om
å høste også lokale synspunkter, tillater jeg meg på denne dag å

Spikre Opp 27 Teser

 ** Teser om Høiere Maal **

1. Tese:
Gruppen skal være Byen til gavn og befolkningen til nytte og glede,
og skal gi bidrag til Byens Identitet og Selvbilde.
2. Tese:
Gruppen skal kunne være en praktisk ressurs for deltagerne.
3. Tese:
Gruppen skal kunne være til forlystelse og styrke deltagernes
mentale helse.

 ** Teser om Verdig Innhold **
4. Tese:
Enhvert ytring som er postet i oppriktighet har i utgangspunktet
et verdig innhold.
5. Tese:
Begrunnet argumentasjon for lokal næringsvirksomhet aksepteres.
6. Tese:
Initiativ for etablering av lokale, fysiske nettverk.
7. Tese:
Muntre refleksjoner og lystige innfall til allmenn vederkvegelse.
8. Tese:
Det vedlikeholdes en liste over ideer til hva gruppen kan
benyttes til.
9. Tese
Det vedlikeholdes en veiledningsliste for Bruk Av Drammen [BAD]

 ** Teser om det Uverdig Innhold **

10. Tese:
Bevisstløs reklame, spam og massive markedsføringstiltak
er uønsket.
11. Tese:
Unødig støy og meningsløs skriking er uønsket.
12. Tese:
News er et tekstmedium, storslagen bruk av grafikk og bilder
henvises til WWW og Television.
13. Tese:
Kritikk av manglende dypsindighet eller språklig raffinement
er uønsket, enhver poster med sitt nebb, særlig Nye Nebb.
14. Tese:
Smålig pirking på ortografi og kommaregler vekker
De Gamles irritasjon. Som eneste unntak forventes til
enhver tid et tilstrekkelig antall l'er i intellektuell.
15. Tese:
Intoleranse, sarkasmer, flaming og uhøflighet forbeholdes
etablerte deltagere.
16. Tese:
Veikryss-ordet er uønsket.
17. Tese:
Det skal ikke bannes i Subject Line, barn kan lese.

 (note: De Gamle [DG] antas å være enhver som har postet på
 online.drammensnett eller telenor.drammensnett.

 ** Teser om Praxis **

18. Tese:
Det forventes romslighet i forholdet til nye deltagere.
19. Tese:
Nye engstelige postere er berettiget *minst* to velvillige
tilsvar fra gruppens urbefolkning.
20. Tese:
Forvirring og manglende erfaring med Netiquette skal møtes med
høflig men bestemt veiledning, og nyttige henvisninger til urkilder.
21. Tese:
Gjentagne brudd på Netiquette og manglende vilje til Verdig
Innhold kan medføre at posteren Erklæres Uønsket [EU].
Posteren ignoreres deretter med Isnende Taushet [IT]
22. Tese:
Gjester fra Fremmede Steder tas vel imot, uten hån, men forventes
å bidra til de lokale Høiere Maal. Deres spørsmål besvares i den
ånd de er stillet.

 ** Teser om Evolution **

23. Tese:
Utvikling av news til medium for lokalmiljøet
24. Tese:
Muligheten til en egen kultur i gruppen stimuleres.
25. Tese:
De Gamle bør bidra til rekrutteringen ved private henvendelser
26. Tese:
Nye Nebb er viktige for videre utvikling, en organisk vekst er best,
tilvekst i starten overvåkes før "markedsføring" igangsettes
27. Tese:
Ekskluderende innavl i gruppen er en trussel mot rekruttering


Bevares?

ReidarP