Presseklipp

Fra tid til annen er vi omtalt i lokale media og/eller diskusjoner i n.b.d/n.l.d fører til oppslag i media:
1994
DT: August: De opprinnelige 4 helsider i DT som startet DrammensNett (Vi jobber med å få tak i en digital kopi)
1997
DT: Omtale om opprettelse av norge.drammen.buskerud
2003
DT: 19. januar: Varsler tog- forsinkelser på nettet
DT: 8. februar: Første by med nyhetsgruppe