CyBeer: Hva og hvordan

CyBeer springer ut fra nyhetsgruppen no.lokal.drammen og er stedet hvor du møter de interessante menneskene som du aldri ellers møter i ditt lokalmiljø.

Nyhetsgrupper kalles også NEWS-groups, Diskusjonsgrupper eller Usenet. "Diskusjonsgruppe" er kanskje det mest dekkende begrepet. De er like enkle å benytte som elektronisk post, og er en krysning mellom elektronisk oppslagstavle og "Min Mening"- spalter i avisene. Det finnes 10-20.000 grupper med ulike tema.

Nyhetsgrupper er et effektivt og spennende forum for meningsutveksling og dialog, som bør benyttes med en viss omtanke. En del praktiske regler for god tone og Netiquette har utviklet seg underveis, her finner du -et godt utvalg tips. -

Drammen har, som første by i Norge, fått sin egen news-gruppe i et nytt, åpent hierarki. Denne gruppen heter no.lokal.drammen eller i all korthet n.l.d.

Det er stor spennvidde over temaer som diskuteres og informasjon som utveksles i denne gruppen, men det meste dreier seg om Vår By Drammen. Charteret nedenfor forteller mer om innhold og hensikten med gruppen. Innemellom treffes deltagerne ute på byen til Cybeer...

Dette webstedet er sponsorert av ISPHuset Nordic AS. Tjeneren er en Linuxmaskin og sidene er utviklet med Macromedia Dreamweaver for Mac OS X.