Bakgrunn

Ved etablering av gruppen ble det utarbeidet et "Charter" (se nedenfor) som beskriver form og
innhold i gruppen.

Charteret ble sendt som endelig forslag til Arbeidsutvalget for Usenet Norge 25/9-97, og i mars -98
ble gruppen åpnet. En historisk begivenhet ! Så har da også Vidar Andreassen begynt å nedtegne
Historien om norge-hierarkiet.

Charter for: norge.buskerud.drammen

Gruppenavn:

norge.buskerud.drammen [opprinnelig: no.lokal.drammen]

Kort beskrivelse:

For temaer og folk med tilknytning til Drammen

Målet med gruppen:

Forum for diskusjoner og informasjon i og om lokalmiljøet i Drammen.
Styrke den lokale identitet, kilde til muntre eller nyttige ideer for by og befolkning.
Reflektere begivenheter, hendelser og problemer i byen.

Vil vi ha:

- ideer og diskusjoner om lokale forhold
- informasjon om, og kommentarer til lokale begivenheter
- forenings- og kultur-nytt
- etablering av sosiale nettverk
- lokale lyspunkter og skrekkhistorier
- høflig veiledning og råd for uråd i lokalmiljøet
- en hyggelig & munter undertone
- kritisk ironi og velformulerte sarkasmer
- respekt for etablert Netiquette

Vil vi ikke ha:

- reklame eller kommersiell massemarkedsaktiviteter uten lokal interesse
- utidig eller pedantisk flaming
(unntak for folk som har truffet hverandre fysisk,
eller for vesentlige brudd med etablert Netiquette)
- uhøflighet og utskjelling av *nye* postere

Behovet for gruppen:

En gruppe med tilsvarende innhold finnes i online.* hierarkiet (online.drammensnett). Dette er et lukket hierarki bare for tidl. Telenor Onlines kunder, og det råder usikkerhet om videreføring, dels ved overgang til SOL, og dels fordi initiativtager firma DrammensNett nå er forhandler for Telia.

Gruppen har eksistert i over to år, og deltagerne vil bli Hjemløse ved bytte av ISP eller ved forretningsmessige disposisjoner fra TelenorOnline/Nextel/SOL. Forslaget gir anledning til deltagelse fra utlendinger og drammensere i utlendighet, samt andre som f.eks. har sin newsservere hos internasjonale arbeidsgivere. En antagelse kan være at folk i andre kommuner vil ønske tilsvarende grupper. Denne type grupper bør ikke ha forretningsmessige aksessbegrensninger.

Moderator (hvis moderert):

Nei