Gjestebok for Borgere av n.l.d

Borgere av no.lokal.drammen kan etter ønske inntegne seg i GjesteBok for n.b.d, som med jevne mellomrom legges ut i gruppen. Borgerskap innvilges til enhver som poster i gruppen, for eksempel ved å skrive seg inn i gjesteboken....

Navn Mailadresse Hjemmeside, e.l.
Reidar Pettersen reidar@krøllalfa@online.no http://home.online.no/~reidar/
Øystein Berg oystein.berg@krøllalfa@cybeer.no
Lars Johnsen lars@krøllalfa@online.no (priv.)
lars.johnsen@krøllalfa@dt.no (jobb)
http://dt.no/
Jan Olav Reffhaug reffen@krøllalfa@online.no http://www.godset.no
Robert Johnsen robert.w.johnsen@krøllalfa@drammen.online.no http://home.online.no/~robertwj/
Vidar Andreassen vidar.andreassen@krøllalfa@online.no http://home.online.no/~vidaandr/
Per Goverud pego@krøllalfa@online.no

pr 8/10-98-

Jon Tveten jontveten@krøllalfa@usa.net En Bæring i Australia !
Thor Henning Wegener wegener@krøllalfa@online.no http://home.online.no/~wegener/
Raymond Dalen- rdalen@krøllalfa@online.no- http://home.online.no/~rdalen/
Odd Moen odd@krøllalfa@mediaplus.no- http://home.online.no/mediaplus/home.html
Ole Jakob Aarland aoj@krøllalfa@lindas.kommune.no -(jobb)
oaarland@krøllalfa@online.no -(priv.)
Ingenting !
Thor Egil Olsen thor.egil.olsen@krøllalfa@drammen.online.no- http://home.online.no/~olsente/-
Johan R. Remmen jorem@krøllalfa@online.no
Catherine Sundnes cath@krøllalfa@nvg.org http://www.nvg.org/~cath/
Inger Eik inger@krøllalfa@cybeer.no http://www.orangenet.org/inger
Ketil Thorsen ketil.thorsen@krøllalfa@ultranett.no (jobb)
ketthors@krøllalfa@world-online.no (priv.)
pr 12/10-99
Knut Erik Lippert lippert@krøllalfa@knuterik.com (priv)
ordforer@krøllalfa@svelvik.kommune.no (arb.)
http://www.knuterik.com pr 20/12-00
Per Ivar Søbstad isoebsta@krøllalfa@online.no
Bent Flyen bent@krøllalfa@cybeer.no http://bent.flyen.no og http://bent.cybeer.no
Jakob Austgulen jakoba@krøllalfa@start.no